Vlasblom home

een overzicht vertelt nooit het hele verhaal

 • Samenwerking tussen huisartsenpost en spoedeisende hulp in meerdere regio’s;
 • Coaching diverse professionals;
 • Projectleider bestuurlijke samenwerking van verschillende huisartsenorganisaties in de regio Utrecht;
 • Interim sectormanager marketing en sales SHL-groep;
 • Projectleider bestuurlijke fusie van huisartsenvereniging, huisartsenpost en zorggroep;
 • Reorganisatie van de afdelingen zakelijke dienstverlening bij SHL-groep Etten-Leur tot de sector Dienst Kennis Ketenzorg waaronder datamanagement;
 • Interim directeur/locatie manager in 4 verschillende Regionale ondersteuningsstructuren, allen met een verschillende opdracht in verschillende fasen van het bestaan van de organisaties: interne organisatie problematiek, financiële vraagstukken, fusie zaken etc. (Interim-periodes van wisselende duur: 6-9 maanden.)
 • Opzet en inrichting van een huisartsencoöperatie en contractering van de DBC diabetes alsmede de zorgpartijen;
 • Begeleiden re-organsiatie en heroriëntatie huisartsenmaatschappen;
 • Begeleiden samenwerkingsverbanden naar nieuwe gezondheidscentra;
 • Begeleiding huisartsenmaatschappen naar een fusie;
 • Mediations in opdracht van diverse partijen.